Wij horen graag je mening!

In het kader van het LIFE VAQUUMS-project werkt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan een nieuw dataportaal waarop we data omtrent luchtkwaliteit beschikbaar stellen aan burgers en lokale overheden, in dit kader vragen we je hulp. Door deze vragenlijst in te vullen help je ons de noden van toekomstige gebruikers beter te begrijpen.


Deelnemen duurt ongeveer 15 minuten. Je kan de enquête invullen via deze link.


Alvast bedankt voor je tijd!